Zdravotnícke noviny

Zdravotnícke noviny

Spolu s prílohami Lekárske listy, Kompendium medicíny a Medical Practice sú jediný týždenník s aktuálnym spravodajstvom zo zdravotníckej politiky a ekonomiky. Spolu s prílohou Lekárske listy sú najznámejším a najčítanejším medicínskym periodikom na Slovensku.

Zdravotnícke noviny pôsobia v odborných kruhoch už 50 rokov. Vychádzali ako československé periodikum s lekárskym zameraním. Na Slovensku majú 10-ročnú tradíciu samostatného pôsobenia. Prinášajú komplexné informácie určené odborným profesiám v zdravotníctve a farmácii (lekárom a farmaceutom).


Odborný týždenník Zdravotnícke noviny sú jediným periodikom s aktuálnym spravodajstvom zo zdravotníckej politiky, ekonomiky, legislatívy, s informáciami z profesijných a odborných organizácií. Pravidelne uverejňujú analýzy a štatistiky, kalendár odborných a vzdelávacích podujatí, informácie o trhu práce v zdravotníctve a knižné novinky so zdravotníckou tematikou.


Súčasťou Zdravotníckych novín je odborná medicínska príloha Lekárske listy, ktorá sa podľa celoročného plánu postupne venuje jednotlivým odborom medicíny, s poskytnutím najnovších poznatkov v oblasti patogenézy, diagnostiky a nových trendov v liečbe a výskume. Z významných domácich i medzinárodných kongresov sa pripravujú vydania kompendií, ktoré sú u čitateľov mimoriadne obľúbené. V jednotlivých číslach možno nájsť aj informácie z oblasti farmácie, zdravotníckej techniky a odborov, ktoré s medicínou úzko súvisia. Články pripravujú odborníci z celého Slovenska a lekári redakčného kolektívu, súčasťou jednotlivých čísel sú tiež preklady článkov z renomovaných zahraničných časopisov.

Darčekový certifikát

Ročné predplatné
45 vydaní
94,50 €
Do košíka
Visa Visa Electron MasterCard Maestro Diners Club Apple Pay