Obchod

Obchod

Odborný dvojmesačník Obchod je jediné periodikum na slovenskom trhu, ktoré svojim čitateľom poskytuje komplexný pohľad na problematiku malo, veľkoobchodu a internetového predaja na Slovensku. Zameriava sa aj na odvetvia, ktoré s uvedenými oblasťami úzko súvisia.

Aktuálne a pružne reaguje na všetky najdôležitejšie legislatívne zmeny a pohyby na trhu, pravidelne informuje o lokálnych aj globálnych trendoch a novinkách z oblasti predaja a podpory predaja, logistiky, marketingu, spotrebiteľského správania, realít a developmentu, venuje sa problematike category managementu, merchandisingu, dizajnu predajných priestorov, moderných technológií pre oblasť obchodu.


Na pomerne veľkom priestore prezentuje aktuality z oblasti potravinárskeho a nepotravinárskeho sortimentu, podáva pomocnú ruku pri tvorbe sortimentu, prezentuje najnovšie poznatky výskumov a eviduje a zverejňuje aktuálne názory spotrebiteľov. Súčasťou každého vydania sú okrem odborných článkov od odborníkov v daných oblastiach aj exkluzívne prieskumy, analýzy a komentáre relevantných trhových analytikov. Dvojmesačník Obchod je partnerom najdôležitejších odborných veľtrhov, konferencií a seminárov uskutočňovaných na Slovensku. Z týchto následne prináša svojim čitateľom súhrn najdôležitejších informácií.

Darčekový certifikát

Ročné predplatné
6 vydaní
19,20 €
Do košíka
Ročné cez SMS
18,00 €
Viac info
Visa Visa Electron MasterCard Maestro Diners Club Apple Pay