Téma pod stromček

Téma pod stromček

Téma je spoločensko – spravodajský týždenník, ktorý vám každý týždeň prináša 76 strán kvalitného čítania.

Ročné predplatné zahŕňa doručenie 50 vydaní týždenníka TÉMA. Darčekové predplatné je možné objednať od 20. 11. .2020 a platba za objednávku musí byt zrealizovaná najneskôr do 15.12.2020. Ak máte záujem obdarovať svojich blízkych, je potrebné na www.HNkonto.sk rozlíšiť údaje platcu, t. j. osoby, ktorá produkt uhradí (tzv. fakturačné údaje) a bude jej časopis chodiť na adresu (tzv. dodacia adresa). Darčekový set bude zaslaný na adresu platcu a predplatné časopisu bude zasielané na adresu obdarovaného. Predplatné z tejto ponuky sa začína od vydania 01/2021, ktoré vychádza 31.12.2020.

Visa Visa Electron MasterCard Maestro Diners Club Apple Pay